top of page

ICH Ab/CPV Ab/CDV Ab-Köpek

Köpek üçlü IgG antikoru (ICH Ab/CPV Ab/CDV Ab) Hızlı Kantitatif Test

ICH Ab/CPV Ab/CDV Ab-Köpek

PAKET İÇERİĞİ
10 test/kit

KULLANIM AMACI
Tam kan, serum veya plazmadaki köpek bulaşıcı hepatit virüsü IgG (ICH Ab), köpek parvovirüs IgG (CPV Ab), köpek distemper virüsü IgG (CDV Ab) konsantrasyonlarının in vitro kantitatif tespiti için uygundur. Esas olarak köpek bulaşıcı hepatit virüsü, parvovirüs ve distemper virüsü aşılarının immünizasyonundan önce ve sonra antikorların tespiti için kullanılır.

TEST PRENSİBİ
Bu test, Köpeklerin tam kanında, serumunda veya plazmasındaki ICH Ab, CPV Ab ve CDV Ab konsantrasyonu tespit etmek için immünofloresan sandviç yöntemini kullanır. Numuneyi alın ve numune seyrelticisine ekleyin, karıştırın ve ardından karışık numuneyi test kartının yuvasına bırakın; test edilecek numune, karmaşık bir madde oluşturmak üzere cam elyaf üzerine kaplanmış floresan etiketli bir antikorla reaksiyona girer. Kromatografi altında, kompleks madde ve reaksiyona girmemiş floresan etiketli antikor, nitroselüloz membranı boyunca ileri doğru yayılır ve kompleks madde, nitroselüloz membran tespit hattına sabitlenen karşılık gelen antijen tarafından yakalanır. Bu testte ne kadar çok analit varsa, floresan etiketli antikorlarla reaksiyona girerek oluşan kompleksler daha fazla olacak ve floresan etiketli antikorlar test hattında daha fazla birikecektir.

SAĞLANAN MALZEME
Her kitte test kartı, buffer (seyreltici), kimlik çipi, kullanım kılavuzu bulunur:
• Kurutucu içeren kapalı bir poşet içindeki Test Kartuşu 10
• Kimlik Çipi 1
• Buffer (Seyreltici) 11
• Pipet Ucu 25
• Kullanım Klavuzu 1
(1) Test kartı şerit ve plastik kabuktan oluşur. Şerit numune pedi, nitroselüloz film, emici kağıt, PVC levha ve diğer test yardımcılarından oluşur.
(2) Numune dilüsyonunun ana bileşeni Tris-HCl buffer (seyreltici)dır.

DEPOLAMA VE STABİLİTE
Test kitini son kullanma tarihine kadar 4~30°C'de saklayın, raf ömrü 24 aydır. Torba açıldıktan sonra test bir saat içinde yapılmalıdır.
Üretim Tarihi: Etikete bakınız
Son kullanma tarihi: Etikete bakın

UYGULANABİLİR CİHAZ
Test, Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. tarafından üretilen Veteriner İmmünofloresan Analiz Cihazı ile birlikte kullanılır.

ÖRNEK TOPLAMA VE HAZIRLAMA
Test tam kan, serum veya plazma ile yapılabilir (Serum veya plazma kullanılması önerilir).
Tam kan için: Antikoagülanlar içeren tam kan örneğini toplayın veya kan toplama tüpüne antikoagülan ekleyin (EDTA önerilir), toplama sonrasında iyice çalkalayın. Numunelerin hemen test edilmesi tavsiye edilir. Kan alındıktan sonraki 2 saat içinde test edilemiyorsa 2~8°C'de saklanmalı ve 48 saati geçmemelidir.
Serum ve plazma için: Hemolizi önlemek için serum ve plazma toplandıktan hemen sonra santrifüj edilmelidir. İdeal olarak test, numune alındıktan hemen sonra yapılmalıdır. Numune 2 saat içinde test edilemiyorsa 2~8°C'de saklanmalı ve 48 saati geçmemelidir.

TEST YÖNTEMİ
1. Test kartının kullanımına ilişkin talimatların tamamı için Veteriner İmmünofloresan Analiz Cihazı Kullanım Kılavuzuna bakın.
2. Kimlik çipini çıkarın, reaktif kartı lot numarasının Kimlik Çipi No. ile eşleştiğinden emin olun. Kimlik Çipini ölçüm cihazına takın. Kimlik çipinin yerleştirme ucuna dokunmamaya dikkat edin.
3. Buzdolabından çıkarılmışsa, testten önce testin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin, test oda sıcaklığında gerçekleştirilmelidir.
4. Torbayı yırtın ve test kartını çıkarın. Numunenin 10μL'sini pipetleyin, numuneyi buffer(seyreltici)a ekleyin, iyice karışana kadar 8-10 kez baş aşağı çevirin, 75 μL pipetleyin ve ardından test kartının yuvasına bırakın.
5. “Hızlı Test” modeli: Numune karışımını numune haznesine ekledikten hemen sonra zamanlayıcıyı başlatın. Reaktif kartını 10 dakika oda sıcaklığında bırakın. Reaksiyon süresi bittiğinde reaktif kartını hemen ölçüm cihazının tutucusuna takın ve "Test" seçeneğine tıklayın. Cihaz reaktif kartını otomatik olarak okuyacak ve test sonucunu gösterecektir.
6. “Standart Test” modeli: numuneyi ekledikten hemen sonra reaktif kartını cihaz tutucusuna takın ve “Test”e tıklayın. Cihaz geri sayıma başlayacak ve test sonucunu otomatik olarak gösterecektir.

SONUÇLARIN YORUMLANMASI
1. Numuneyi 10 dakika boyunca doğru şekilde ekledikten hemen sonra test sonucu ana ekranda görüntülenecektir.
2. Numune yetersizse veya numune test hattı boyunca tamamen taranmamışsa, cihaz "Numune yok veya numune hacmi yetersiz" uyarısını verecektir. Bu durumda yeni bir test önerilir.
3. Teknik limitler veya operasyonel hatalar gibi faktörlerin olması ihtimali vardır. Test sonucu mevcut tüm klinik ve laboratuvar verileriyle birlikte değerlendirilmeli, klinik değerlendirme ile uyumlu değilse buna göre ek testler de yapılmalıdır.

TEST YÖNTEMLERİNİN SINIRLAMALARI
1. Test, köpek tam kanını, serumunu veya plazma örneğini test etmek için geliştirilmiştir.
2. Reaktifin test sonuçları yalnızca doktor değerlendirmesi için veya başka bir teşhis için kullanılabilir.
Test sonucu mevcut tüm klinik ve laboratuvar verileriyle birlikte değerlendirilmeli, eğer test sonuçları klinik değerlendirmeyle uyumlu değilse buna göre ek testler de yapılmalıdır.
3. Yanlış pozitif sonucun birkaç nedeni olabilir: Numunedeki bazı spesifik olmayan bileşenler, ICH Ab/CPV Ab/CDV Ab olarak floresan etiketli antikorları yakalamak için benzer epitoplara sahiptir; numunedeki kaplanmış antikora spesifik olmayan bağlanmanın varlığı, floresan etiketli antikorların kaplama hattı tarafından yakalanmasını etkiler.
4. Yanlış negatif sonucun birkaç nedeni olabilir: Örnekteki bazı bilinmeyen bileşenler epitopun antikora bağlanmasını bloke etmiş olabilir; Zamanla ve sıcaklıkta kademeli olarak bozunan kararsız ICH Ab/CPV Ab/CDV Ab antijeni, antikor tarafından tanınamaz. Etkili test sonuçları iyi bir reaktif ve numune saklama ortamına bağlıdır.
5. . Diğer faktörler de ICH Ab/CPV Ab/CDV Ab test sonuçlarının hatalı çıkmasına neden olabilir. Bu faktörler arasında teknik nedenler, operasyonel hatalar ve şiddetli hemoliz, şiddetli sarılık ve yüksek lipit içeriği gibi diğer örnek faktörler yer alır.

UYARILAR VE ÖNLEMLER
• Bu kit yalnızca köpeklerde kullanım içindir.
• Bu ürün tek kullanımlık in vitro tanı reaktifidir. Tekrar kullanmayınız.
• Tüm numuneler ve kullanılan test malzemeleri potansiyel bulaşıcı olarak kabul edilir. Kullanılan pipet uçları, buffer (seyreltici) tüpleri, test cihazları ve numuneler dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve yerel yönetmelik, düzenleme ve prosedürlere uygun olarak imha edilmelidir.
• Kart, kullanılacağı zamana kadar orijinal poşetinde kapalı şekilde saklanmalıdır. Kullanmadan önce ambalajı ve etiketleri inceleyin. Ambalaj kırılmış, yırtılmış, iyi kapatılmamış veya flakon hasarlı veya sızdırmış görünüyorsa kiti kullanmayınız.
• Tüm test bileşenlerinin numarası Lot Numaraları (test cihazı, kimlik çipi ve tampon) birbiriyle eşleşir. Farklı kit lotlarındaki bileşenleri karıştırmayınız.
• Reaktif kartında işaretleme çizgisi bulunmaktadır. Numune bu çizgiyi aştığında, reaktif kartının kullanıldığını gösterecek şekilde kaybolacaktır.
• Yüzeyi kan veya diğer sıvılarla ıslanmış bir test kartını asla kullanmayın, aksi takdirde cihaz kirlenecek veya hasar görecektir. Kullanılmış test kartlarını uygun şekilde imha edin ve çöpe atmayın.
• Test işlemi uygun bir ortamda yapılmalıdır. Düşük sıcaklıkta saklanan test kartının nemden korunması için açılmadan önce oda sıcaklığına ulaşması gereklidir.
• İşlem, titreşim ve manyetik alandan uzakta gerçekleştirilmelidir. Veteriner İmmünofloresan Analizörü YG-101 kullanım sırasında dakikalık titreşim yapabilir, bu normal olarak kabul edilir. Test sırasında kimlik çipini çıkarmayın.
• Taze numunelerin ve kontrol numunelerinin kullanılması tavsiye edilir. Numune uzun süre beklemiş yada yetersiz ise testi olumsuz etkileyecek ve hatalı sonuçlara neden olacaktır. Böyle durumlarda tekrar numune alın.
• Torbanın içindeki kurutucuyu yutmayınız, çocuklardan uzak tutunuz.
• Son kullanma tarihi geçmiş ürünler test sonuçlarını etkileyecektir, lütfen kullanmayınız.
• Nihai sonuç Veteriner Hekim tarafından tüm klinik semptomlar, laboratuvar ve test sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından verilmelidir.
• Kullanım sırasında tüm sorularınız ve öneriniz için lütfen üretici ile iletişime geçin.

SONUÇLARIN YORUMLANMASI VE TANIMLANMASI
1. Köpek üçlü IgG antikorunun referans aralığı (ICH Ab/CPV Ab/CDV Ab):

Test Sonuçları (U)

Klinik Anlamlılık. ICH Ab - CPV Ab - CDV Ab. Bağışıklık Düzeyi
0 Aşılama önerilir
1 - 2 Yetersiz bağışıklık, aşılama tavsiye edilir
3 - 4 Vücutta düşük titrasyonda Köpek Üçlü IgG antikorları
5 - 6 Vücutta yüksek titrasyonda Köpek Üçlü IgG antikorları

-- Bu ürünün referans aralığı tavsiye edilir. Her laboratuvar kendi referans aralığını oluşturmalıdır.
2. Nihai karar Veteriner Hekim tarafından verilmelidir.
3. Herhangi bir durumda teşhis yöntemi kullanılarak teyit edilemiyorsa. Klinik semptomlara, teşhis kayıtlarına ve test sonuçlarına dayalı kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır.

bottom of page