top of page

CPV Ag-Köpek

Canine Parvovirus Antigen (CPV Ag) Hızlı Kalitatif Test

CPV Ag-Köpek

PAKET İÇERİĞİ
10 test/kit

KULLANIM AMACI
Köpek dışkısında Canine Parvovirus Antigen'in (CPV Ag) in vitro kalitatif testi için kullanılır. Klinik olarak esas olarak köpeklerin parvovirüs ile enfekte olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır.

TEST PRENSİBİ
Bu test, köpek dışkısında CPV Ag'yi niteliksel olarak tespit etmek için immünofloresan sandviç yöntemini kullanır. Numuneyi alın ve numune seyrelticisine ekleyin, karıştırın ve ardından karışık numuneyi test kartının yuvasına bırakın; numunedeki CPV Ag, karmaşık bir madde oluşturmak üzere cam elyaf üzerine kaplanmış floresan etiketli bir antikorla reaksiyona girer. Kromatografi altında, kompleks madde ve reaksiyona girmemiş floresan etiketli antikor, nitroselüloz membranı boyunca ileri doğru yayılır ve kompleks madde, nitroselüloz membran tespit hattına sabitlenen karşılık gelen antijen tarafından yakalanır. Bu testte ne kadar çok analit varsa, floresan etiketli antikorlarla reaksiyona girerek oluşan kompleksler daha fazla olacak ve floresan etiketli antikorlar test hattında daha fazla birikecektir.

SAĞLANAN MALZEME
Her kitte test kartı, buffer (seyreltici), kimlik çipi, kullanım kılavuzu ve tek kullanımlık çubuk ve damlalık bulunur:
(1) Test kartı şerit ve plastik kabuktan oluşur. Şerit numune pedi, nitroselüloz film, emici kağıt, PVC levha ve diğer test yardımcılarından oluşur.
(2) Numune dilüsyonunun ana bileşeni Tris-HCl buffer (seyreltici)dır.

DEPOLAMA VE STABİLİTE
Test kitini son kullanma tarihine kadar 4~30°C'de saklayın, raf ömrü 24 aydır. Torba açıldıktan sonra test bir saat içinde yapılmalıdır.
Üretim Tarihi: Etikete bakınız
Son kullanma tarihi: Etikete bakın

UYGULANABİLİR CİHAZ
Test, Veteriner İmmünofloresan Analiz Cihazı ile birlikte kullanılır.

NUMUNE GEREKSİNİMLERİ
Test köpek dışkısı ile yapılabilir.
Örnek toplama: Tek kullanımlık çubukla köpek dışkısını toplayın.
Numunelerin hemen test edilmesi tavsiye edilir. Numune toplandıktan sonra 2 saat içinde test edilemiyorsa 2~8°C'de saklanmalıdır.
Numune saklama: Numune hemen test edilemiyorsa, 2~8°C'de veya uzun süreli donmuş saklama için -20°C'de saklanmalıdır.

TEST YÖNTEMİ
1. Reaktif kartının kullanımına ilişkin talimatların tamamı için Veteriner İmmünofloresan Analiz Cihazı Kullanım Kılavuzuna bakın.
2. Kimlik çipini çıkarın, reaktif kartı lot numarasının Kimlik Çipi No. ile eşleştiğinden emin olun. Kimlik Çipini ölçüm cihazına takın. Kimlik çipinin yerleştirme ucuna dokunmamaya dikkat edin.
3. Buzdolabından çıkarılmışsa, testten önce testin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin, test oda sıcaklığında gerçekleştirilmelidir.
4. Torbayı yırtın ve test kartını çıkarın. Numune alınan tek kullanımlık swabı, iyice karışana kadar baş aşağı olacak şekilde numune seyrelticisine yerleştirin ve 30 saniye bekledikten sonra 75 μL pipetleyin ve ardından test kartının yuvasına bırakın.
5. “Hızlı Test” modeli: Numune karışımını numune haznesine ekledikten hemen sonra zamanlayıcıyı başlatın. Reaktif kartını 10 dakika oda sıcaklığında bırakın. Reaksiyon süresi bittiğinde reaktif kartını hemen ölçüm cihazının tutucusuna takın ve "Test" seçeneğine tıklayın. Cihaz reaktif kartını otomatik olarak okuyacak ve test sonucunu gösterecektir.
6. “Standart Test” modeli: numuneyi ekledikten hemen sonra reaktif kartını cihaz tutucusuna takın ve “Test”e tıklayın. Cihaz geri sayıma başlayacak ve test sonucunu otomatik olarak gösterecektir.

SONUÇLARIN YORUMLANMASI
1. Numuneyi 10 dakika boyunca doğru şekilde ekledikten hemen sonra test sonucu ana ekranda görüntülenecektir.
2. Numune yetersizse veya numune test hattı boyunca tamamen taranmamışsa, cihaz "Numune yok veya numune hacmi yetersiz" uyarısını verecektir. Bu durumda yeni bir test önerilir.
3. Teknik limitler veya operasyonel hatalar gibi faktörlerin olması ihtimali vardır. Test sonucu mevcut tüm klinik ve laboratuvar verileriyle birlikte değerlendirilmeli, klinik değerlendirme ile uyumlu değilse buna göre ek testler de yapılmalıdır.

TEST YÖNTEMLERİNİN SINIRLAMALARI
1. Test, köpek dışkısı örneğini test etmek için geliştirilmiştir.
2. Reaktifin test sonuçları yalnızca doktor değerlendirmesi için veya başka bir teşhis için kullanılabilir.
Test sonucu mevcut tüm klinik ve laboratuvar verileriyle birlikte değerlendirilmeli, eğer test sonuçları klinik değerlendirmeyle uyumlu değilse buna göre ek testler de yapılmalıdır.
3. Yanlış pozitif sonucun birkaç nedeni olabilir: Numunedeki bazı spesifik olmayan bileşenler, floresan etiketli antikorları yakalamak için CPV Ag ile benzer epitoplara sahiptir; Numunedeki kaplama antijenine spesifik olmayan bağlanmanın varlığı, floresan etiketli antikorların kaplama hattı tarafından yakalanmasını etkilemiş olabilir.
4. Yanlış negatif sonucun birkaç nedeni olabilir: Örnekteki bazı bilinmeyen bileşenler epitopun antikora bağlanmasını bloke etmiş olabilir; kararsız CPV Ag zamanla ve ortam sıcaklığında giderek bozulur ve antikor ve antijenler tarafından algılanamaz. Etkili test sonuçları iyi bir reaktif ve numune saklama ortamına bağlıdır.
5. Diğer faktörler de CPV Ag test sonuçlarının hatalı çıkmasına neden olabilir. bu faktörler ; teknik sınırlar, operasyonel hatalar ve diğer faktörler olabilir. Örneğin : aşırı veya yetersiz numune toplama ve uygun olmayan ortamda numune saklama vb.

UYARILAR VE ÖNLEMLER
• Bu kit yalnızca köpeklerde kullanım içindir.
• Bu ürün tek kullanımlık in vitro tanı reaktifidir. Tekrar kullanmayınız.
• Tüm numuneler ve kullanılan test malzemeleri potansiyel bulaşıcı olarak kabul edilir. Kullanılan pipet uçları, buffer (seyreltici) tüpleri, test cihazları ve numuneler dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve yerel yönetmelik, düzenleme ve prosedürlere uygun olarak imha edilmelidir.
• Kart, kullanılacağı zamana kadar orijinal poşetinde kapalı şekilde saklanmalıdır. Kullanmadan önce ambalajı ve etiketleri inceleyin. Ambalaj kırılmış, yırtılmış, iyi kapatılmamış veya flakon hasarlı veya sızdırmış görünüyorsa kiti kullanmayınız.
• Tüm test bileşenlerinin numarası Lot Numaraları (test cihazı, kimlik çipi ve tampon) birbiriyle eşleşir. Farklı kit lotlarındaki bileşenleri karıştırmayınız.
• Reaktif kartında işaretleme çizgisi bulunmaktadır. Numune bu çizgiyi aştığında, reaktif kartının kullanıldığını gösterecek şekilde kaybolacaktır.
• Yüzeyi kan veya diğer sıvılarla ıslanmış bir test kartını asla kullanmayın, aksi takdirde cihaz kirlenecek veya hasar görecektir. Kullanılmış test kartlarını uygun şekilde imha edin ve çöpe atmayın.
• Test işlemi uygun bir ortanda yapılmalıdır. Düşük sıcaklıkta saklanan test kartının nemden korunması için açılmadan önce oda sıcaklığına ulaşması gereklidir.
• İşlem, titreşim ve manyetik alandan uzakta gerçekleştirilmelidir. Veteriner İmmünofloresan Analizörü YG-101 kullanım sırasında dakikalık titreşim yapabilir, bu normal olarak kabul edilir. Test sırasında kimlik çipini çıkarmayın.
• Taze numunelerin ve kontrol numunelerinin kullanılması tavsiye edilir. Numune uzun süre beklemiş yada yetersiz ise testi olumsuz etkileyecek ve hatalı sonuçlara neden olacaktır. Böyle durumlarda tekrar numune alın.
• Torbanın içindeki kurutucuyu yutmayınız, çocuklardan uzak tutunuz.
• Son kullanma tarihi geçmiş ürünler test sonuçlarını etkileyecektir, lütfen kullanmayınız.
• Nihai sonuç Veteriner Hekim tarafından tüm klinik semptomlar, laboratuvar ve test sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından verilmelidir.
• Kullanım sırasında tüm sorularınız ve öneriniz için lütfen üretici ile iletişime geçin.

SONUÇLARIN YORUMLANMASI VE TANIMLANMASI
• Köpek Koronavirüs Antijeni (CCV Ag) yorumlanması:
Pozitif: Cihaz doğrudan “Pozitif”i görüntüler.
Zayıf Pozitif: Cihaz doğrudan “Zayıf Pozitif” ifadesini görüntüler.
Negatif: Cihaz doğrudan “Negatif”i görüntüler.
• Nihai karar Veteriner Hekim tarafından verilmelidir.
• Herhangi bir durumda teşhis yöntemi kullanılarak teyit edilemiyorsa. Klinik semptomlara, teşhis kayıtlarına ve test sonuçlarına dayalı kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır.

bottom of page