top of page

Cortisol-Kedi ve Köpek

Veteriner Kortizol Hızlı Kantitatif Test

Cortisol-Kedi ve Köpek

PAKET İÇERİĞİ
10 test / kit

KULLANIM AMACI
Tam kan, serum veya plazmadaki veteiner kortizol konsantrasyonunun in vitro kantitatif testi için kullanılır. Klinik olarak esas olarak adrenal bozuklukların teşhisinde ve terapötik etkinin değerlendirilmesinde kullanılır

TEST PRENSİBİ
Bu test, veteriner tam kanı, serumu veya plazmasındaki kortizol konsantrasyonunu test etmek için kantitatif bir çift antikorlu sandviç floresan immünoanaliz tekniğini kullanır. Numuneyi alın ve numune seyrelticisine ekleyin, iyice karıştırın, ardından karışık numuneyi test kartının yuvasına bırakın; numunedeki kortizol, karmaşık bir madde oluşturmak üzere cam elyafı üzerine kaplanmış floresan etiketli bir antikorla reaksiyona girer. Kromatografinin etkisi altında, nitroselüloz membran boyunca ileri doğru yayılan kompleks madde ve reaksiyona girmemiş floresan etiketli antikor, nitroselüloz membran test hattı üzerinde kaplanmış kortizol monoklonal antikor tarafından yakalanır. Numunede ne kadar fazla kortizol olursa, tespit hattında o kadar fazla kompleks birikir ve floresan antikorun sinyal yoğunluğu, yakalanan kortizol miktarını yansıtır. Kortizol konsantrasyonu nmol/L birim olarak ifade edilir.

SAĞLANAN MALZEME
Her kitte test kartı, buffer (seyreltici), kimlik çipi ve kullanım kılavuzu bulunur:
(1) Test kartı şerit ve plastik kabuktan oluşur. Şerit numune pedi, nitroselüloz film, emici kağıt, PVC levha ve diğer test yardımcılarından oluşur.
(2) Numune solüsyonunun ana bileşeni Tris-HCl buffer (seyreltici)dır.

DEPOLAMA VE STABİLİTE
Test kitini son kullanma tarihine kadar 4~30°C'de saklayın, raf ömrü 24 aydır. Torba açıldıktan sonra test bir saat içinde yapılmalıdır.
Üretim Tarihi: Etikete bakınız
Son kullanma tarihi: Etikete bakınız

UYGULANABİLİR CİHAZ
Test, floresans cihazları ile birlikte kullanılır.

ÖRNEK GEREKSİNİMLERİ
Test tam kan ve plazma ile yapılabilir (Serum veya plazma kullanılması önerilir).
Tam kan için: Antikoagülanlar içeren tam kan örneğini toplayın veya kan toplama tüpüne antikoagülan ekleyin (EDTA önerilir), toplama sonrasında iyice çalkalayın. Numunelerin hemen test edilmesi tavsiye edilir. Kan alındıktan sonraki 2 saat içinde test edilemiyorsa 2~8°C'de saklanmalı ve 48 saati geçmemelidir.
Serum ve plazma için: Hemolizi önlemek için serum ve plazma toplandıktan hemen sonra santrifüj edilmelidir. Santrifüjden sonra 2 saat içinde test edilemiyorsa 2~8°C'de saklanmalı ve 48 saati geçmemelidir.

TEST YÖNTEMİ
1. Reaktif kartının kullanımına ilişkin talimatların tamamı için Veteriner İmmünofloresan Analiz Cihazı Kullanım Kılavuzuna bakın.
2. Kimlik çipini çıkarın, reaktif kartı lot numarasının Kimlik Çipi No. ile eşleştiğinden emin olun. Kimlik Çipini ölçüm cihazına takın. Kimlik çipinin yerleştirme ucuna dokunmamaya dikkat edin.
3. Buzdolabından çıkarılmışsa, testten önce testin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin, test oda sıcaklığında gerçekleştirilmelidir.
4. Torbayı yırtın ve test kartını çıkarın. Numunenin 75μL'sini pipetleyin, numuneyi tampona ekleyin, iyice karışıncaya kadar 8-10 kez baş aşağı çevirin ve 75μL'yi pipetleyin ve ardından test kartının yuvasına bırakın.
5. “Hızlı Test” modeli: Numune karışımını numune haznesine ekledikten hemen sonra zamanlayıcıyı başlatın. Reaktif kartını 15 dakika oda sıcaklığında bırakın. Reaksiyon süresi bittiğinde reaktif kartını hemen ölçüm cihazının tutucusuna takın ve "Test" seçeneğine tıklayın. Cihaz reaktif kartını otomatik olarak okuyacak ve test sonucunu gösterecektir.
6. “Standart Test” modeli: numuneyi ekledikten hemen sonra reaktif kartını cihaz tutucusuna takın ve “Test”e tıklayın. Cihaz geri sayıma başlayacak ve test sonucunu otomatik olarak gösterecektir.

SONUÇLARIN YORUMLANMASI
1. Numuneyi 15 dakika boyunca doğru şekilde ekledikten hemen sonra test sonucu ana ekranda görüntülenecektir.
2. Numune yetersizse veya numune test hattı boyunca tamamen taranmamışsa, cihaz "Numune yok veya numune hacmi yetersiz" uyarısını verecektir. Bu durumda yeni bir test önerilir.
3. Teknik limitler veya operasyonel hatalar gibi faktörlerin olması ihtimali vardır. Test sonucu mevcut tüm klinik ve laboratuvar verileriyle birlikte değerlendirilmeli, klinik değerlendirme ile uyumlu değilse buna göre ek testler de yapılmalıdır.

TEST YÖNTEMLERİNİN SINIRLAMALARI
1. Test, veterinerlik tam kanını, serumunu veya plazma örneğini test etmek için geliştirilmiştir.
2. Reaktifin test sonuçları yalnızca doktor değerlendirmesi için veya başka bir teşhis için kullanılabilir.
Test sonucu mevcut tüm klinik ve laboratuvar verileriyle birlikte değerlendirilmeli, eğer test sonuçları klinik değerlendirmeyle uyumlu değilse buna göre ek testler de yapılmalıdır.
3. Yanlış pozitif sonucun birkaç nedeni olabilir: Numunedeki bazı spesifik olmayan bileşenler, kortizol olarak floresan etiketli antikorları yakalamak için benzer epitoplara sahiptir; numunedeki kaplanmış antikora spesifik olmayan bağlanmanın varlığı, floresan etiketli antikorların kaplama hattı tarafından yakalanmasını etkiler.
4. Yanlış negatif sonucun birkaç nedeni olabilir: Örnekteki bazı bilinmeyen bileşenler epitopun antikora bağlanmasını bloke etmiş olabilir; Zamanla ve sıcaklıkta kademeli olarak bozunan kararsız kortizol antijeni, antikor tarafından tanınamaz. Etkili test sonuçları iyi bir reaktif ve numune saklama ortamına bağlıdır.
5. . Diğer faktörler de Kortizol test sonuçlarının hatalı çıkmasına neden olabilir. Bu faktörler arasında teknik nedenler, operasyonel hatalar ve şiddetli hemoliz, şiddetli sarılık ve yüksek lipit içeriği gibi diğer örnek faktörler yer alır.

UYARILAR VE ÖNLEMLER
• Bu kit yalnızca veteriner kullanımı içindir.
• Bu ürün tek kullanımlık in vitro tanı reaktifidir. Tekrar kullanmayınız.
• Tüm numuneler ve kullanılan test malzemeleri potansiyel bulaşıcı olarak kabul edilir. Kullanılan pipet uçları, buffer (seyreltici) tüpleri, test cihazları ve numuneler dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve yerel yönetmelik, düzenleme ve prosedürlere uygun olarak imha edilmelidir.
• Kart, kullanılacağı zamana kadar orijinal poşetinde kapalı şekilde saklanmalıdır. Kullanmadan önce ambalajı ve etiketleri inceleyin. Ambalaj kırılmış, yırtılmış, iyi kapatılmamış veya flakon hasarlı veya sızdırmış görünüyorsa kiti kullanmayınız.
• Tüm test bileşenlerinin numarası Lot Numaraları (test cihazı, kimlik çipi ve tampon) birbiriyle eşleşir. Farklı kit lotlarındaki bileşenleri karıştırmayınız.
• Reaktif kartında işaretleme çizgisi bulunmaktadır. Numune bu çizgiyi aştığında, reaktif kartının kullanıldığını gösterecek şekilde kaybolacaktır.
• Yüzeyi kan veya diğer sıvılarla ıslanmış bir test kartını asla kullanmayın, aksi takdirde cihaz kirlenecek veya hasar görecektir. Kullanılmış test kartlarını uygun şekilde imha edin ve çöpe atmayın.
• Test işlemi uygun bir ortanda yapılmalıdır. Düşük sıcaklıkta saklanan test kartının nemden korunması için açılmadan önce oda sıcaklığına ulaşması gereklidir.
• İşlem, titreşim ve manyetik alandan uzakta gerçekleştirilmelidir. Veteriner İmmünofloresan Analizörü YG-101 kullanım sırasında dakikalık titreşim yapabilir, bu normal olarak kabul edilir. Test sırasında kimlik çipini çıkarmayın.
• Taze numunelerin ve kontrol numunelerinin kullanılması tavsiye edilir. Numune uzun süre beklemiş yada yetersiz ise testi olumsuz etkileyecek ve hatalı sonuçlara neden olacaktır. Böyle durumlarda tekrar numune alın.
• Torbanın içindeki kurutucuyu yutmayınız, çocuklardan uzak tutunuz.
• Son kullanma tarihi geçmiş ürünler test sonuçlarını etkileyecektir, lütfen kullanmayınız.
• Nihai sonuç Veteriner Hekim tarafından tüm klinik semptomlar, laboratuvar ve test sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından verilmelidir.
• Kullanım sırasında tüm sorularınız ve öneriniz için lütfen üretici ile iletişime geçin.

SONUÇLARIN YORUMLANMASI VE TANIMLANMASI
1. Köpek veya kedi kanındaki Veteriner kortizolünün referans aralığı:
Saptama aralığı: 10-1000 nmol/L(0,36-36,23ug/dL)
Referans aralığı: 16,6-166 nmol/L (0,6-6,01 ug/dL)
-- Bu ürünün referans aralığı tavsiye edilir. Her laboratuvar kendi referans aralığını oluşturmalıdır.
2. Nihai karar Veteriner Hekim tarafından verilmelidir.
3. Herhangi bir durumda teşhis yöntemi kullanılarak teyit edilemiyorsa. Klinik semptomlara, teşhis kayıtlarına ve test sonuçlarına dayalı kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır.

bottom of page