WONDFO QX-101 Kan Gazı Analiz Cihazı

3 Kademe kalite kontrolü.

Tam kan numune miktarı: 80 μl

Termal dahili printer.

Oto kalibrasyon.

8 saat standby ya da bir şarj ile 50 test imkanı.

5 kg cihaz ağırlığı


Kan Gazı Değerleri

pH, pCO2, pO2

Elektrolit Değerleri

Na , K , Cl-, Ca , Ca (7.4), POP

Kan Oksijen Değerleri

Hct, sO2 (est), tHb (est)

Isıya Bağlı Düzeltilmiş Değerler

cH (T), pH (T), pCO2 (T), pO2 (T),

pO2 (A-a) (T), pO2 (a/A) (T), RI (T)

pO2 (T)/FIO2

Asit-Baz Durumu

cH , HCO3-act, HCO3-std, BE (ecf)

BE (B), BB (B), ctCO2, AnGap, pO2 (A-a)

pO2 (a/A), RI, pO2/FIO2